تجهیزات پزشکی دریایی

بهترین محصولات

 • بسیار عالی در هر راه،
 • سه لایه با اثر فلورسنت،
 • مقاومت در برابر سایش بسیار، سختی 32،3 HV0،1 در مقیاس ویکرز (316 مگاپاسکال)،
 • تولید شده در 16 سایه جهانی V (A1-D4) و در 26 قالب های نوآورانه،
 • تولید شده در دو رنگ سفید و OM1 OM3 و در 9 قالب های مختلف.

 

 • ساخته شده از موم و پارافین طبیعی،
 • توسط تکنسین دندان استفاده می شود.

بسته بندی:

 • CA 500 گرم (24 صفحه)

 • ساخته شده از موم و پارافین طبیعی،
 • توسط تکنسین دندان استفاده می شود.

بسته بندی:

 • CA 500 گرم (24 صفحه)

 

 • ارزانترین،
 • دو لایه با اثر فلورسنت،
 • مقاومت در برابر سایش، سختی 25،6 HV0،1 در مقیاس ویکرز (250 مگاپاسکال)،
 • تولید شده در 9 سایه های در مقیاس جهانی V و در 19 قالب های مختلف.